Ganduri, Informatii si Idei …

Icon

Interviul si chestionarul in identificarea riscului

Procesul de identificarea riscului presupune determinarea riscurilor capabile de a afecta proiectul, precum şi realizarea unei documentaţii cu caracteristicile tuturor riscurilor identificate.
Reprezintă procesul prin care organizaţia / echipa de proiect detectează sistematic şi continuu riscurile şi incertitudinea.
Deci atenţie, NU este o activitate de sine-stătătoare şi unică
Elemente:
1. identificarea expunerilor la risc – VULNERABILITATI (ex.: expunerea la risc a resurselor umane, expunerea la risc a proprietăţilor-activele tangibile şi intangibile ale instituţiei, expunerea la riscul de răspundere civilă legală etc.);
2. identificarea surselor de risc pentru organizaţie – SURSE (ex. mediul fizic-natural, mediul socio-cultural, mediul politico-legislativ, mediul intern al firmei, mediul economic, mediul cognitiv etc.);
3. identificarea consecinţelor posibile ale riscurilor – EFECTE (ex. consecinţe fizice, consecinţe funcţionale, consecinţe financiare etc.).
Metode:
interviul: interviuri orientate către identificarea riscurilor adresate susţinătorilor (financiari) ai proiectului sau diferitelor persoane din interiorul organizaţiei / experţi din afara organizaţiei;
chestionarul: elaborarea sa are la bază lista de control;
întocmirea unor liste de control (cuprind surse potenţiale de risc: condiţii de mediu, rezultatele aşteptate, personalul, modificări ale obiectivelor, erorile şi omisiunile de proiectare şi execuţie, estimările costurilor şi a termenelor de execuţie etc.);
analiza documentelor disponibile în arhiva firmei, pentru identificarea problemelor care au apărut în situaţii similare celor curente;
identificarea riscurilor impuse din exterior (prin legislaţie, schimbări în economie, tehnologie, relaţii cu sindicatele) prin desemnarea unei persoane care să participe la întrunirile asociaţiilor profesionale, la conferinţe şi care să parcurgă publicaţiile de specialitate / (vezi factorii STEEP); 
utilizarea experienţei personalului (şefi de secţii şi de echipe) prin invitarea acestora la o şedinţă formala de identificare a riscurilor;
inspecţia / auditul de risc;
studiul statistic al daunelor anterioare.

O prezentare a particularităţilor Interviului şi a Chestionarului poate fi accesată AICI.

Advertisements

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Arhiva

My Tweets

Blog Stats

  • 11,277 hits
%d bloggers like this: